Poecilotheria
 

Poecilotheria
Simon, 1885

fasciata (Latreille, 1804), Sri Lanka
1,0
subadult
0,1
juvenil
0,1 with
eggsack
0,1 with
0,0,X L2
Spermathecae


formosa (Pocock, 1899) ,India 
0,0,1
3.-4. moult
0,0,1
juvenil
0,0,1
juvenil
0,1 subadult
detail
0,1 subadult
detail
Spermathecae


metallica (Pocock, 1899), India 
0,0,1
1. moult
0,0,1
2. moult
0,0,1
3. moult
0,0,1
4. moult
unhappy
moult
0,1
adult
0,1 adult
mated
0,1 with
eggsack
0,1 with
eggsack
Spermathecae


miranda (Pocock, 1900), India 
0,0,1
juvenil
0,0,1
juvenil
0,1
subadult
1,0
adult
Spermathecae


ornata (Pocock, 1899), Sri Lanka  
0,1
adult
0,0,X
L2
0,1
with L2
1,0
adult
unhappy
mating
Spermathecae


pederseni (Kirk, 2001), Sri Lanka  
0,0,1
3.-4. moult
1,0
adult
1,0
adult
1,0
adult
0,1
subadult
0,1
subadult
0,1
subadult
0,1
subadult


regalis (Pocock, 1899), India 
0,1
adult
0,0,1
3.-4. moult
1,0
adult
0,1 with
eggsack
Spermathecae


rufilata (Pocock, 1899), India 
0,1
adult
0,1 with
eggsack
0,0,X
1. moult
1,0 subadult
ventral
1,0 subadult
ventral
Spermathecae


striata (Pocock, 1895), India 
0,1
subadult
1,0
adult
0,0,1
3.-4. moult
0,0,1
moulted
Bulbus


subfusca ("Highland") (Pocock, 1895), Sri Lanka  
0,0,1
4.-5. moult
0,0,1
juvenil
0,1
subadult
0,1
subadult
0,1 sub
detail
Spermathecae


spec. Lowland ("bara") (Chamberlin, 1917)  
0,0,1
2. FH
0,1
subadult
0,1
subadult
0,1 subadult
detail
0,1
subadult
0,1sub
detail
1,0
adult
1,0
adult
Spermathecae


tigrinawesseli (Smith, 2006), India 
1,0
juvenil
1,0
juvenil
0,1
juvenil
0,1
subadult
0,1
subadult
0,1 subadult
detail
0,1
subadult
0,1 sub
detail
Spermathecae